Niepełnosprawność – Czym jest i jakie ma konsekwencje?

Niepełnosprawność – Czym jest i jakie ma konsekwencje?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Za osoby niepełnosprawne uważa się osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, co w oddziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Osoby niepełnosprawne stanowią dużą i zróżnicowaną grupę osób, które doświadczają różnego stopnia ograniczeń w zakresie sprawności ruchowej, słuchu, wzroku, poznania i/lub umiejętności samoobsługi, które mogą mieć charakter trwały lub przejściowy.

Jak się diagnozuje niepełnosprawność?

Do osób niepełnosprawnych zalicza się te osoby, które mają długotrwale naruszoną sprawność fizyczną, umysłową, intelektualną lub sensoryczną, która w oddziaływaniu z różnymi barierami może utrudniać im pełne i skuteczne uczestnictwo w życiu społecznym na zasadzie równości z innymi osobami. Są to również osoby z krótkotrwałą niepełnosprawnością, które nie spełniają kryteriów osób z długotrwałą niepełnosprawnością.

Z jakimi problemami mierzą się osoby niepełnosprawne?

Osoby niepełnosprawne różnią się od innych grup zarówno zakresem i rodzajem barier, które napotykają, jak i poziomem niekorzystnej sytuacji. Osoby niepełnosprawne doświadczają wielu form dyskryminacji lub wykluczenia, w tym: stereotypów, uprzedzeń, negatywnych postaw, marginalizacji społecznej, wykluczenia społecznego, segregacji w instytucjach lub środowiskach mieszkalnych, ograniczonych możliwości edukacji, szkoleń i zatrudnienia, braku dostępu do usług opieki zdrowotnej oraz nieodpowiednich usług wsparcia społecznego (np. usług pomocy osobistej). Niepełnosprawni na szczęście mogą korzystać z różnych form pomocy, np. na stronie http://www.altix.pl/pl/dofinansowania/likwidacja-barier-w-komunikowaniu-sie/.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*