Jak przeprowadza się badania wizualne vt?

Jak przeprowadza się badania wizualne vt?
Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 2 min. aby przeczytać ten wpis

Badania nieniszczące to metody wykorzystywane do uzyskania informacji na temat właściwości materiałowych konkretnych obiektów bez fizycznego ingerowania w ich strukturę czy powierzchnię. Najczęściej znajdują zastosowanie w przypadku różnych materiałów, urządzeń i budynków, a ich celem jest wykrycie ewentualnych awarii. W tej kategorii wyróżniamy m.in. badania ut (ultradźwiękowe), PT (penetracyjne), MT (magnetyczno-proszkowe), RT (radiograficzne) oraz VT (wizualne). W niniejszym artykule zostaną szerzej omówione te ostatnie. 

Podstawowa metoda stosowana do konstrukcji spawanych

Badania wizualne obejmują szereg obserwacji oraz pomiarów, których przeprowadzenie ma skutkować sprawdzeniem, czy dany obiekt spełnia konkretne wymagania techniczne. Wykonuje się je zazwyczaj jako pierwsze spośród wszystkich badań nieniszczących. Co istotne, są podstawową metodą weryfikacji zwłaszcza konstrukcji metalowych i stalowych, których poszczególne elementy zostały zespawane. Specjalista posiadający stosowne kwalifikacje musi posiadać doskonały wzrok, a dodatkowo wykorzystywać podczas badań wizualnych vt odpowiednie przyrządy pomiarowe. Zaliczamy do nich m.in.: 

  • lupy i mikroskopy – zarówno jednosoczewkowe, jak i wielosoczewkowe
  • spoinomierze – m.in. wzornikowe i krzywkowe
  • endoskopy sztywne (nazywane boroskopami) i giętkie (określane mianem fibroskopów)
  • oświetlacze emitujące światło zbliżone do naturalnego (dziennego)
  • suwmiarki, szczelinomierze
  • wideoendoskopy, w których obraz jest transmitowany z obiektywu bezpośrednio do specjalnego monitora
  • wideo analizatory – pozwalające nie tylko na przetwarzanie i przechowywanie, ale również analizę obrazów zarejestrowanych z użyciem wideoendoskopów

Po zakończeniu badania zawsze jest sporządzany protokół zgodny z tzw. normą PN-EN 970, zawierający m.in. nazwę producenta danego elementu, identyfikację materiału (grubość, rodzaj złącza itp.), metodę spawania, a także dokładny zakres badań i ich precyzyjne wyniki.

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*