Co powinno znaleźć się w laboratorium drogowym?

Nowoczesne laboratorium drogowe bada przede wszystkim jakość i przydatność gleby pod względem możliwości stworzenia na niej asfaltu. Badania gleby mają bardzo szeroki zakres. Najczęściej realizuje się je po stosownych wierceniach. Wówczas otrzymuje się próbki gleby, które pozwalają na skuteczne przebadanie jakości i wartości gleby, a przede wszystkim jej struktury. Ważna jest między innymi ziarnistość gleby, przepuszczalność, jej reakcja na ściskanie i ubijanie. Wszystko to pozwala określić w laboratorium drogowym czy dana gleba może zostać wykorzystana pod stworzenie dróg, autostrad lub innych nawierzchni wykorzystywanych w transporcie.

Działanie laboratorium drogowego

Poza pomiarami gleby laboratorium drogowe musi wykonywać także pomiary i badania asfaltu oraz kruszyw i innych materiałów, które będą wykorzystane do stworzenia dróg. Jest to bardzo ważny element, który pozwala na najlepsze dopasowanie asfaltu i kruszyw do panujących warunków zewnętrznych oraz do gleby. Dzięki temu można skutecznie zminimalizować nakłady finansowe, a jednocześnie zwiększyć efektywność prac budowlanych. Laboratorium bada także asfalt pod względem jego wytrzymałości, aby określić jego jakość i czas eksploatacji. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

czternaście + 9 =