Jak przebiega licytacja komornicza?

Licytacja komornicze to publiczna sprzedaż majątku dłużnika. Zadanie to prowadzone jest przez komornika i koordynowane przez sąd. Sprzedaży podlega mienie osoby zadłużonej, z wyłączeniem rzeczy niezbędnych do codziennego funkcjonowania oraz narzędzi pracy.

Komornicze licytacje nieruchomości

Mogą obejmować zarówno mienie ruchome, jak i nieruchomości należące do dłużnika bądź ich określoną część. Tezę tę doskonale obrazują licytacje komornicze nieruchomości w Piasecznie – w sytuacji, gdy dłużnik jest współwłaścicielem danej nieruchomości, sprzedaż obejmuje wyłącznie część należącą do niego. Udział może wziąć osoba fizyczna lub podmiot prawny, zainteresowany ofertą. Informacje o planowanej licytacji powinny ukazać się z odpowiednim wyprzedzeniem, za pomocą różnych narzędzi, m.in. w biurze komornika, na tablicach ogłoszeń w urzędach, w mediach.

Komornik w Górze Kalwarii licytacje nieruchomości prowadzi zazwyczaj w miejscu zamieszkania dłużnika, istnieje jednak możliwość, by publiczna sprzedaż odbyła się w biurze komornika lub innym, wyznaczonym przez niego miejscu. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie wadium, czyli określonej kwoty, stanowiącej zabezpieczenie dotrzymania warunków umowy w przypadku wygranej. Osoby, które przegrają licytację otrzymują zwrot rękojmi po zakończeniu sprzedaży.

Wadium wpłacone przez osobę, która wygra licytację jest zaliczane na poczet należności – jeśli jednak zgłoszona kwota nie zostanie uregulowana, wpłacona rękojmia przepada. Warunkiem rozpoczęcia licytacji jest podanie ceny wywoławczej – w pierwszym terminie wynosi ona 3/4 wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę, natomiast w drugim terminie – 2/3. Ogłoszenie drugiego terminu licytacji następuje w sytuacji, gdy pierwsza licytacja nie zakończy się sprzedażą.

Licytację prowadzi komornik, wzywając licytantów do kolejnych podbić. Jeśli po trzykrotnym wezwaniu nikt nie zgłosi wyższej kwoty, przybicie otrzymuje licytant, który zadeklarował najwyższą kwotę. Postanowienie o przybiciu wydaje sąd – dokument ten wymaga uprawomocnienia. Prawnym dopełnieniem licytacji komorniczej jest wpis do księgi wieczystej, przysądzenie własności.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

18 + 1 =